Bijeenkomst saamhorigheid en Veiligheid, 23 maart jl.

 27 maart 2023

Donderdag 23 maart jl. werd deze informatieavond georganiseerd door de buurtvereniging in het Hof van Schoor. Een gemêleerd gezelschap van jong en oud, nieuwe leden en oud gedienden, waren aanwezig. Onder het genot van koffie en gebak opende voorzitter Piet Peters de avond.

De gastsprekers uit de Nederweerter politiek in de persoon van wethouder Franssen, raadslid Van der Putten, de wijkagent Philips, alsmede twee ambtenaren van de gemeente Nederweert Bijlmakers (verkeer) en Kurvers (veiligheid) werden welkom geheten. In totaal 35 personen kwamen tot een mooi en zinvol gesprek met elkaar, wisselende vraagstellingen en interessante en respectvolle discussies. De gastsprekers kwamen ruim aan het woord en kregen allen de kans om hun specialisme uit te dragen naar de aanwezigen.  “Schoor moet op de kaart blijven”, dat is de boodschap van het bestuur naar de politiek en ambtenaren van de gemeente Nederweert.

Het was een geslaagde avond en zijn blij te horen dat mensen het hebben ervaren als “een mooie start en initiatief van het nieuwe bestuur”.

Een woord van dank richting alle buurtgenoten die aanwezig waren, want we zullen het samen moeten gaan doen. Deze avond zal volgend jaar zeker een vervolg krijgen. Ook om eens te kijken of er al resultaten zijn geboekt omtrent zaken die deze avond besproken werden.

Het bestuur