Geen permanente smileys op het Schoor.

 29 april 2024

Op de onlangs gehouden jaarvergadering van buurtvereniging Schoor, heeft het bestuur de
toezegging gedaan om te proberen via het Windfonds Gries Hej permanente smileys te
mogen aanschaffen. De bedoeling was om die dan te laten rouleren binnen ons buurtschap.
Helaas is die aanvraag negatief beoordeeld. De meerderheid van de bestuursleden van het
windfonds vond dat verkeersmaatregelen een taak van de gemeente zijn. Ook vond men dat
het Schoor het afgelopen jaar een groot deel van het jaarbudget heeft gebruikt i.v.m. de
renovatie van de kapel.
Maar men deelde mij mede om deze aanvraag even te parkeren en, indien er tegen het
einde van het jaar nog voldoende geld is, onze aanvraag te heroverwegen.
Wij houden jullie op de hoogte.

Piet Peters
Voorzitter buurtvereniging Schoor.