De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

  • het organiseren van activiteiten ter bevordering en instandhouding van de positieve relaties der leden
  • bij de overheid de wensen te verwoorden en aldaar de belangen van de buurt te behartigen.

Hier heeft het bestuur over gesproken en besloten dat het goed is als er een commissie Buurtbelangen wordt opgericht.

 

Die commissie werkt dan apart naast de al bekende activiteiten van de vereniging.

Om alles dan goed te blijven volgen willen we iemand uit die commissie een plaats in het bestuur geven.

 

Daarom onze vraag: wie heeft er belangstelling om in de commissie plaats te nemen?

Aanmeldingen en vragen kunnen bij de voorzitter gedaan worden.

Johan Raemaekers, voorzitter.