De werkgroep Verkeer bestaat uit Corry Franssen, Wil Hurkmans, Marleen Raemaekers, Vincent Tillemans

Medio januari 2019 zal de werkgroep bijeenkomen en hun plannen bespreken.