Hiervoor is al sinds 2016 achter de schermen het een ander aan de gang. Zonder dat wij geinformeerd zijn / worden.

De voorbereidingen van de minister hebben als doel een visie te presenteren in de eerste helft van 2019. Na presentatie heeft iedereen de mogelijkheid een visie daarop in te dienen.


Daarna besluit de minister. BEZWAAR MAKEN: NIET MOGELIJK.
Reden: het is een besluit in landsbelang en dan ontbreekt de bezwaarprocedure.

 


Samen met Buizenbrandevoort is BewonersBelangenSchoor bezig om:

De politiek te bewegen het voornemen van de minister te stoppen.
Ons voor te bereiden op degelijke visievorming.

Dus:

het werk wat we doen ondersteunen met zoveel mogelijk inschrijvingen.
Iedereen die ingeschreven is wordt persoonlijk op de hoogte gebracht wanneer en hoe er visies kunen worden ingediend.

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN en DEEL deze oproep!