als reactie op het antwoord van de gestelde Kamervragen door Paul Smeulders (Groen Links, Tweede Kamer). Deze brief geeft in duidelijke argumenten aan waarom de mogelijke aanleg van dit tracé een slecht doordacht plan is. Én dat de belangen van de bewoners en agrariërs niet zijn meegewogen in het voorstel wat er nu ligt. In diezelfde maand uitten ook de gemeenten Laarbeek, Nuenen, Helmond, Geldrop-Mierlo, Someren, Nederweert en Maasgouw samen met de provincie Noord-Brabant hun zorgen aan het ministerie via een brief. Met daarin het nadrukkelijke verzoek nut en noodzaak van het tracé eerst goed te onderzoeken. Zij verwijzen naar de nieuwe omgevingswet, waarbij bewoners en gemeenten meer betrokken worden bij de inrichting van de woonomgeving. Het steunt ons enorm dat de Provincie Noord-Brabant, die eerst voorstander was van het tracé, nu ‘een aantal stevige vraagtekens’ zet bij het buizentracé via Helmond. Ook de Brabantse Milieufederatie stuurde in december een brief naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij de aanleg van het tracé worden in onze omgeving veel meer beschermde natuurgebieden doorkruist dan in de milieurapporten uit 2018 zijn gesignaleerd. Voldoende reden voor reactie vanuit deze organisatie die zich inzet voor natuur, milieu en landschap in Noord-Brabant.

Kamerleden en Gedeputeerde bezoeken Brandevoort

 

Op 28 januari waren een aantal leden van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken, Gedeputeerde van Noord-Brabant en de wethouder van Helmond op locatie in Helmond om de knelpunten in Brandevoort en Stiphout te bezoeken.

 Een vertegenwoordiging van Buizen Brandevoort was hierbij aanwezig en heeft uitleg gegeven over de consequenties voor de aanwonenden aan het tracé. Zij hebben ons verzekerd dat zij zich gaan inzetten voor de belangen van de bewoners. 

Prof. Dr. Ben Ale aan het woord; de deskundige

Afgelopen maand hebben we contact gezocht met een deskundige op het gebied van veiligheid. Prof. Dr. Ben Ale heeft zich verdiept in de afsnijroute Laarbeek-Echt-Susteren en zijn conclusie is dat het tracé niet nodig is en de vastgestelde route moet worden aangehouden. Het is volgens hem een cadeautje van €20 miljoen voor de aandeelhouders van Chemelot over de ruggen van de burgers en belastingbetalers. Wij hebben uitgerekend dat het tracé 450 hectare grond in beslag neemt. Wanneer je hier een bedrag van €10 per m2 tegenover zet, kom je al uit op een minimaal schadebedrag voor de burgers en belastingbetalers van €45 miljoen. Op 6 februari is Ben Ale hierover geïnterviewd in de Limburgse L1 Ochtendshow en heeft hij vanuit zijn deskundigheid een duidelijk verweer op de aanleg van dit tracé gegeven.

Bespreking 7 februari in Den Haag 

Op 7 februari vond er een belangrijk politiek overleg plaats. Samen met de Helmondse wethouder Gaby van den Waardenburg en haar collega uit Nederweert toog de Brabantse gedeputeerde Erik van Merrienboer naar Den Haag. Daar spraken zij met de Directeur-Generaal Omgevingswet. Zij gaven een nadere toelichting op de zorgen die in december schriftelijk werden geuit. Het Eindhovens Dagblad heeft op 12 februari een artikel over dit bezoek gepubliceerd. We hopen dat Erik van Merrienboer ook ná de provinciale verkiezingen onze belangen kan blijven behartigen.

Provincie Limburg staat er anders in

In januari heeft Provincie Limburg geantwoord op de statenvragen die GroenLinks aan de gedeputeerde van Limburg heeft gesteld. Hierin stelt de provincie dat zij voorstander is van het tracé. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de belangen van de bewoners niet zijn meegenomen in dit antwoord, heeft Buizen Brandevoort begin februari hierop een brief geschreven naar Provincie Limburg. Op 15 februari hebben we het Statenoverleg bijgewoond en een overleg gehad met de gedeputeerde van Provincie Limburg. Hieruit is naar voren gekomen dat de provincie zich vooralsnog niet tegen het plan voor een extra ondergronds pijpleidingentracé tussen Chemelot en Helmond verzet. Gelukkig zijn er in de Provincie Limburg inmiddels ook verschillende burgerinitiatieven die zich inzetten om dit onderwerp op de agenda van gemeenten te krijgen en zo de belangen van de bewoners te behartigen. In Brabant heeft dat zijn vruchten afgeworpen, hopelijk gaat dat in Limburg ook lukken.

Mocht u nog vragen hebben of informatie met ons willen delen, laat het ons dan weten. 

Met vriendelijke groet,

Paul Batenburg en Frank Beekhuis 

Namens BewonersBelangenSchoor en Bewonersteam Buizen Brandevoort