De zienswijzeprocedure op het buisleidingentracé die gepland stond voor dit voorjaar gaat niet door. Minister Ollongren onderkent dat de milieustudies die gedaan zijn niet goed en onvolledig zijn uitgevoerd en dat op basis daarvan geen besluiten genomen kunnen worden. Er kan en zal nu dus niet tot een vaststelling van het indicatieve tracé overgegaan worden. 

We zijn als werkgroep enorm trots op dit resultaat omdat dit niet bereikt zou zijn zonder onze inspanningen. We hebben de gemeente en provincie kunnen mobiliseren en aandacht gekregen bij het ministerie voor het onderwerp. 

Maar waarom is het dan niet van de baan?

Den Haag wil onderzoeken of het tracé tussen Laarbeek en Echt-Susteren aangehouden kan worden voor het transport van stoffen ten behoeve van de energietransitie voor Chemelot in de toekomst. Die onderzoeken zullen de komende twee jaar uitgevoerd gaan worden. De kans is groot dat het indicatieve buisleidingentracé door onze omgeving over een tijd weer benoemd wordt als geschikt. 

Waar moeten we voor vrezen?

De industrie in Limburg ziet de verkorte route nog steeds als de meest ideale optie omdat ze hiermee kosten denken te besparen. Het ministerie heeft er gewoon een andere naam aan gegeven en zullen er alles aan doen om het tracé gerealiseerd te krijgen. Als er eenmaal buizen liggen onder beheer van Chemelot hebben wij er niets over te zeggen welke gevaarlijke chemische stoffen er door de buizen getransporteerd gaan worden. 

We moeten er nu dus alles aan doen om het buizentracé door onze woonomgeving definitief van de kaart en uit de boeken te laten verdwijnen!

We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Namens Bewonersteam Buizen Brandevoort en BewonerBelangenSchoor