UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING MET AANSLUITEND SCHIETAVOND OP DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019

Beste buurtleden,

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering van onze buurtvereniging met aansluitend een leuke, gezellige schietavond bij Schietsportcentrum Kraan, Kraan 18b.

Aanvang ledenvergadering: 20.00 uur.

Jullie worden verwelkomd met een kopje koffie of thee en een lekker stukje gebak.

AGENDA LEDENVERGADERING d.d. 21 februari 2019:

 1. Om 20.00 uur opening door de voorzitter
 2. Notulen ledenvergadering d.d. 18-02-2018 (voorzitter)
 3. Belangrijke ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2018 (voorzitter)
 5. Financieel verslag 2018 (penningmeester)
 6. Verslag 2018 kascontrolecommissie
 7. Begroting 2019
 8. Benoeming nieuw kascontrole lid
 9. Activiteiten 2019
 10. Bestuursverkiezing volgens rooster
 11. Rondvraag
 12. Sluiting door de voorzitter

Toelichting op agendapunt 10:

Johan Raemaekers is aftredend en  heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen en neemt vanavond afscheid als bestuurslid ( voorzitter).

De functies van  secretaris/voorzitter  moet nog worden ingevuld, daarom  zijn we met spoed op zoek naar een nieuwe secretaris en voorzitter.  Heb je belangstelling, laat het een van de                                                          bestuursleden weten vóór 21 februari 2019 of stuur een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deelname aan een bestuursvergadering is altijd mogelijk.

 

Op deze avond is er tevens gelegenheid om de contributie over 2019 (25 euro) contant te voldoen. Per bank  IBAN NL72RABO0135540836 betalen kan natuurlijk ook, met het verzoek om dit voor  uiterlijk 1 maart 2019 te doen.

Na de ledenvergadering en moe van al dat luisteren, kan iedereen zich vanaf ongeveer 20.30 uur sportief gaan inzetten door te gaan schieten.

Deelnemers krijgen een schietkaart voor 5 schoten. Mochten jullie de geschoten punten niet hoog genoeg vinden, kan men nog een tweede keer

(5 schoten) schieten, maar dan telt de eerste kaart niet. Degene die de hoogste punten behaalt, wint een prijs. Vervolgens kan men nog gaan laserschieten. Als men na dit alles nog eens wil schieten kost het € 2,50 per serie.

De consumpties zijn voor eigen rekening.

Deelname vanaf 13 jaar .

Tot 21 februari bij Schietsportcentrum Kraan

Het bestuur

…………………………………………………………………………………………….

OPGAVEFORMULIER ledenvergadering/schieten

Opgave inleveren vóór 19 februari bij Esther Moonen kraan 21

Fam. ………………………………………..  komt met  …………. personen naar de ledenvergadering.

Fam. …………………………………………….komt met …………….personen

naar het schieten.

Emailadres: …………………………………………………………………………….