Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 5 maart 2020 is besloten dat de commissie BewonersBelangenSchoor niet meer onder de verantwoordelijkheid van het bestuur valt.

Tijdens de bespreking van het onderwerp bracht Kristel Frenken het idee naar voren niet helemaal afscheid te nemen. Ze stelde voor de commissie BewonersBelangen (en mogelijk ook andere commissies zoals Aktiviteiten en Redaktie) geheel zelfstandig te maken naar het model van de Zonnebloem.

UPDATE juni 2020: Het bestuur overlegt over het (mondelinge) voorstel van de notaris. Het ziet er naar uit dat BewonersBelangen een eigen oplossing moet zoeken. Wordt vervolgd.

 

De vergadering steunde het voorstel. Bij het volgende agendapunt werd Kristel unaniem verkozen als bestuurslid / voorzitter. Kristel beloofde de beoogde verzelfstandiging direct ter hand te nemen.

Samen met Paul Batenburg wordt een en ander uitgewerkt.

Vooruitlopend is er een eigen site voor Bewonersbelangen Schoor. Hierop worden vanaf heden alle belangen zaken gepubliceerd.

Klik op de afbeelding om naar de site te gaan.

Van de voortgang zal het bestuur de leden natuurlijk op de hoogte houden,