Deze zomer, vooruitlopend op de landelijke trends, hebben de bewoners van de Heihoek het initiatief genomen de derde dinsdag van september in kleine kring nader te beschouwen. Uitnodigingen werden verstuurd en spontaan beantwoord. Zelden vertoond: opkomstpercentage 100%!

In kleine kring werd op zaterdag 20 september om stipt 18 uur begonnen met de bespreking van alle ontwikkelingen.


Alle geledingen waren vertegenwoordigd: het overkoepelend bestuur, bewoners vanuit de grensgebieden, oud bestuurders, de kernbewoners en zelfs de meest autochtone Heihoekers gaven akte de presence. Ook de enkele allochtone inwoner kon het plaatselijke gekeuvel volgen en soms met een losse kreet opvrolijken. Werkelijk een prachtige vorm van buurtoverleg.

De foto's geven een aardige impressie van de sfeer. De Heihoek is natuurlijk van oudsher een bijzondere plek met een zeer grote kernwaarde van onze buurt: er wordt genoten!

 

 

Hierna zonder verder commentaar een inkijk in dit geweldige evenement.

Omstreeks het vroege uur van de volgende dag werd de bijeenkomst afgesloten met een warm gevoel!