BUURTVERENIGING SCHOOR
 
J A A R V E R S L A G   2 0 16
 

Buurtvereniging Schoor is in 1962 opgericht met als doelstelling: het versterken van de onderlinge contacten in onze buurt. De vereniging streeft dit doel na door leuke en interessante activiteiten te organiseren voor alle leeftijden.......

Het bestuur heeft in 2016 zes vergaderingen gehouden om activiteiten te kunnen organiseren. De activiteiten werden via stencils, per mail en via onze website www.bvschoor.nl en natuurlijk facebook onder de aandacht van de leden gebracht.

Activiteiten

·         Tweede paasdag 28 maart was er voor de kinderen paaseieren zoeken met aansluitend een paasbrunch voor alle leden. Er waren 37 volwassenen en 13 kinderen aanwezig. Een bijzonder goede opkomst dus.

·         Zaterdag 28 mei was er een feestavond bij zaal Briels. De muziek werd verzorgd door The Deejays. De opkomst was niet groot maar de gezelligheid er niet minder om.

·         Op zondag 29 mei bestond de Kapel O.L. Vrouw van Lourdes op Schoor 100 jaar. We hebben met een aantal bestuursleden de kapel versierd. De meeste bewoners van Schoor hebben op die dag de vlag uit gehangen.

·         Zaterdag 2 juli fietstocht met aansluitend een barbecue bij schietsportvereniging Kraan. Er was een goede opkomst en er werd goed gegeten.

·         Op zondagmorgen 11 september zijn 15 personen (inclusief kinderen) gaan klimmen in het Klimbos te Tegelen. Ook voor de inwendige mens werd gezorgd.

·         Zoals elk jaar was er in de herfstvakantie op maandagavond 24 oktober kienen voor het hele gezin bij het Hof van Schoor. Er waren 36 volwassenen en 9 kinderen aanwezig. Het was een bijzonder gezellige avond zowel voor de ouderen als de jongeren.

·         Woensdagmiddag 26 oktober zijn de kinderen naar de gymzaal in Nederweert geweest.

·         Vrijdag 11 november Sint Maarten.

·         Zaterdag 26 november Sinterklaas bij schietsportvereniging Kraan.

·         Op zondag 11 december gingen we met 33 volwassenen en 6 kinderen naar Winter Toverland.

·         Maandag 12 december prijskaarten.

·         Om verdachte situaties te signaleren of te melden, kunnen alle inwoners van Schoor zich aanmelden voor de BuurtWhatsApp.

 

Dit is een beknopte weergave van de gehouden activiteiten van het afgelopen jaar. Het bestuur heeft, buiten de 6 bestuursvergaderingen en 1 ledenvergadering, regelmatig contact met elkaar. Zij worden ondersteund door de redactie die ‘t Buurtblaedje van leuke stukjes voorzien. Wij bedanken ook de adverteerders die het jaar 2016 weer gebruikt hebben om middels een advertentie de buurtvereniging financieel een extraatje te geven.

 

Wij als bestuur zijn er nog niet in geslaagd om iemand te vinden die de functie van secretaris op zich wil nemen. We worden daarbij geconfronteerd met het feit dat veel mensen wel iets voor de vereniging willen doen, maar toch grote aarzelingen vertonen voor het aanvaarden van een bestuurlijke functie, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Het feit dat er een vacature is binnen het bestuur legt een extra druk op de overige bestuursleden, want alle taken moeten wel worden vervuld om een vereniging draaiende te houden. Wij zijn daarom toch dringend op zoek naar een enthousiaste iemand die samen met ons zich hiervoor wil inzetten.  

 

Als we als bestuur zo terugkijken, dan zijn we trots op onze buurt en buurtgenoten. Wij danken iedereen voor haar of zijn inzet, de prettige samenwerking en het vertrouwen wat jullie in ons hebben. Maar zoals al vaker aangehaald, staan wij open voor nieuwe ideeën of andere suggesties.