Unieke en respectvolle afscheidsbijeenkomst op de “Meiberg”.

Op 24 mei hebben velen afscheid genomen van Sjeng Briels tijdens een speciale openluchtbijeenkomst in zijn eigen bos, waar de kinderen en hun partners hadden gezorgd voor een prachtige overkapping met vele zitplaatsen.
Toen Sjeng door zijn zes kinderen werd binnengedragen

, gingen - op verzoek van Hans Caris, die de bijeenkomst leidde - alle aanwezigen staan.
Dankzij de geluidsinstallatie waren zowel de dierbare herinneringswoorden van de (klein)kinderen, als de sfeervolle muzikale intermezzo’s van organist Hans Sieben en zangeres Monique Knapen uitstekend te volgen.
Naast o.a. het ontroerende “mag ik dan bij jou ...?”, zong zij ook de “Schoorder aubade” ooit door Sjeng zelf geschreven en waarvan wij de dialecttekst elders in dit blad afdrukken.
Na afloop werd iedereen uitgenodigd voor het koffie- en cakebuffet, en kon men op informele wijze de familie ontmoeten.
De crematie vond later die middag in familiekring plaats en t.z.t. zal zijn as worden uitgestrooid rond de speciaal in te richten herinneringsplek op de “Meiberg”, waar Sjeng zoveel mooie uren heeft mogen beleven en velen mét hem.

Nieuws van de kapel:
Offerblok ‘gelicht’:
Eind mei werd de kapel weer bezocht door criminelen.
Dankzij een oplettende buurtgenoot konden de dieven (afkomstig uit Weert) nog diezelfde dag worden ingerekend.

Gemengd zangkoor zoekt versterking:
Bij de kapelberichten in het WEEKBLAD VAN NEDERWEERT doet het zangkoor o.l.v. dirigent-organist Hans Sieben, een oproep:
”Er worden uitsluitend Nederlandstalige liederen gezongen, meestal tweestemmig. Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe leden. Mensen die op zondagmorgen ons koor willen komen versterken. Na afloop van de dienst wordt regelmatig een korte repetitie gehouden. Op deze manier hoeft niemand meer extra naar de kapel te komen om nieuw liedjes in te studeren. Kom gerust eens op zondagmorgen naar onze kapel (. . .)”