UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING MET AANSLUITEND SCHIETAVOND OP DONDERDAG 18 FEBRUARI

Beste buurtleden,

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering van onze buurtvereniging met aansluitend een leuke, gezellige schietavond bij Schietsportcentrum Kraan, Kraan 18b.

Letop: lees hieronder meer over de agenda EN het schieten ..geef je op!

 

Aanvang ledenvergadering: 20.00 uur.

Jullie worden verwelkomd met een kopje koffie of thee en een lekker stukje gebak.

AGENDA LEDENVERGADERING d.d. 18 februari 2016:

1. Om 20.00 uur opening door de voorzitter

2. Notulen ledenvergadering d.d. 23-02-2015 (secretaris)

3. Belangrijke ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen

4. Jaarverslag 2015 (voorzitter)

5. Financieel verslag 2015 (penningmeester)

6. Begroting 2016

7. Verslag 2015 kascontrolecommissie

8. Benoeming nieuw kascontrolelid

9. Activiteiten 2016

10. Bestuursverkiezing volgens rooster

11. Rondvraag

12. Sluiting door de voorzitter

Toelichting op agendapunt 10:

Peter Janssen heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen en neemt vanavond afscheid als bestuurslid. De overige bestuursleden die aftredend zijn, hebben aangegeven zich wel herkiesbaar te tellen. Afgezien daarvan zijn wij toch dringend op zoek naar enthousiaste buurtgenoten die samen met ons zich in willen zetten voor activiteiten die binnen onze buurtgemeenschap georganiseerd worden. Heb je belangstelling, laat het een van de bestuursleden weten vóór 13 februari 2016. Of stuur een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Deelname aan een bestuursvergadering is altijd mogelijk.

Op deze avond is er tevens gelegenheid om de contributie over 2016 (25 euro) contant te voldoen. Per bank IBAN NL72RABO0135540836 betalen kan natuurlijk ook, met het verzoek om dit voor uiterlijk 1 maart 2016 te doen.

Na de ledenvergadering en moe van al dat luisteren, kan iedereen zich vanaf ongeveer 20.30 uur sportief gaan inzetten door te gaan schieten.

Deelnemers krijgen een schietkaart voor 5 schoten. Mochten jullie de geschoten punten niet hoog genoeg vinden, kan men nog een tweede keer
(5 schoten) schieten, maar dan telt de eerste kaart niet. Degene die de hoogste punten behaalt, wint een prijs. Vervolgens kan men nog gaan laserschieten.
Als men na dit alles nog eens wil schieten kost het € 2,50 per serie.
De consumpties zijn voor eigen rekening.

Deelname vanaf 13 jaar .

Tot 18 februari bij Schietsportcentrum Kraan

Het bestuur

..........................................................................................................

OPGAVEFORMULIER ledenvergadering/schieten

Opgave inleveren vóór 13 februari bij Marleen Hermans,
Roeven 4 A15 .
Opgeven per mail kan ook Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Fam. ............................................... komt met ............. personen naar de ledenvergadering.
Fam. ....................................................komt met ................personen naar het schieten.
Emailadres: ........................................................................................