Zeer druk bezochte informatieavond! Belangrijk om te weten:

CIF heeft het voortouw. Dit was voor ons gebied de eerste presentatie. Informatie volgt in uw brievenbus / mail. Voor mail: meld je aan via de site www.glasvezelbuitenaf.nl

Op MiddenLimburgActueel een verslag: Klik hier voor de publicatie.

Kernwoorden van de avond:
 
  • Provincie, alle gemeentes en belangenorganisaties staan vierkant achter de plannen.
  • ca 8300 potentiele aansluitingen: minimale deelname van 50% nodig om te starten met aanleg.
  • CIF benadert iedereen obv gemeentelijke gegevens: begin 2018.
  • Deelnemen hoeft niet, later instappen kost (veel) geld.
  • Deelname betekent contract aangaan ivm vastrecht: kosten: € 15 per maand of € 1.900 eenmalig.
  • Providers die internet/tv/bellen etc aanbieden: diverse partijen. dus niet maar "een".
  • Gezocht: amabassadeur(s) want brede inormatieverschaffing blijkt in de praktijk dienstig.
  • Binnenkort worden er verdere bijeenkomsten georganiseerd met meer details en antwoorden op vragen.

Tot zover ons verslag. ZEGT HET VOORT. 

LINK naar interessante /belangrijke andere informatie.

Voor commentaar / reakties: redactiebvschoor.nl