Van Elly Scheepers ontvangen het bericht van Glasvezel Buitenaf over het tekenen van het convenant: Klik op de link voor details.

Vanuit de informatie voor de gemeenteraad ontvingen we het volgende:

Geachte raadsleden,

Glasvezel buitengebied

 

Op woensdag 24 januari hebben de gemeenten Nederweert, Weert, Maasgouw, Peel en Maas en Leudal samen met CIF een convenant getekend.  In dit convenant verklaart CIF zich bereid om onder bepaalde voorwaarden glasvezel aan te leggen in het buitengebied van de betreffende gemeenten. Middels de informatievoorziening wordt u hier nog uitgebreid over geïnformeerd. Dit is een belangrijke stap in het proces. Hierna kan gestart worden met de vraagbundeling. Omdat bij de ondertekening van het convenant ook een persbericht is uitgegaan en de informatievoorziening pas 13 maart is, willen we u middels dit korte bericht alvast informeren.

Belangrijkste kernboodschap is:

Het is belangrijk dat het buitengebied beschikt over snel internet

Uw raad heeft het belang aangegeven van snel internet in het buitengebied. Zowel voor de leefbaarheid als voor de vele bedrijven is dit van groot belang. Door de burgers en belangenorganisaties wordt dit onderstreept.

De aanleg is een taak van marktpartijen. De gemeente wil wel faciliteren.

Uw raad heeft aangegeven dat de aanleg van glasvezel primair een taak is van marktpartijen en dat de gemeente hierin wilt faciliteren.

Marktpartijen zijn nauwelijks/niet bereid te investeren in de aanleg van glasvezel in het buitengebied, alleen CIF (EQT).

Samen met de provincie zijn de belangrijkste marktpartijen benaderd om de interesse te peilen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Buiten CIF (EQT), was geen enkele marktpartij bereid hierin te investeren. De hoge (graaf-)kosten in verhouding tot het geringe aantal aansluitingen zorgt voor te weinig rendement.

CIF (EQT) wilt alleen glasvezel aanleggen indien de gemeente voldoet aan een aantal voorwaarden.

Aanleg van glasvezel is alleen haalbaar als de aanlegkosten omlaag gebracht kunnen worden. CIF (EQT) stelt daarom een aantal voorwaarden aan de gemeente. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Er worden geen reguliere legeskosten in rekening gebracht. CIF betaalt hiervoor in de plaats de kosten voor een gezamenlijke toezichthouder  en een vast bedrag per gepasseerd adres voor de interne coördinatie en overige gemeentelijke kosten;
  • CIF (EQT) betaalt geen degeneratiekosten (kosten voor schade aan bermen als gevolg van de werkzaamheden). In plaats daarvan geeft ze 4 jaar garantie op eventueel optredende schades;
  • De leiding wordt standaard op 40 cm diepte gelegd in plaats van 60 cm diepte. Risico’s op schades bij normaal gebruik van de berm zijn voor CIF (EQT);
  • De gemeente dient CIF (EQT) te faciliteren bij de communicatie/vraagbundeling.

Aanleg alleen haalbaar als de vijf gemeenten meedoen

CIF heeft een minimaal aantal aansluitingen nodig. Dit is alleen haalbaar als alle vijf gemeente meedoen en akkoord gaan met de voorwaarden.

CIF (EQT) legt alleen aan bij minimaal 50% deelname

Belangrijk is dat er voldoende deelname is door bewoners/bedrijven in het buitengebied. Om de aanleg rendabel te krijgen, dient minimaal 50% een aansluiting te nemen. Als de deelname minder is, dan legt CIF dus niet aan.

Alleen haalbaar als bewoners buitengebied vastrechtvergoeding betalen

Naast bovengenoemde voorwaarden is de aanleg alleen haalbaar als de bewoners een vastrechtvergoeding betalen bovenop de abonnementskosten. Deze zal € 15,00 per maand bedragen.