OP DINSDAG 20 FEBRUARI 20 uur

HOF van SCHOOR 

 

 Beste buurtleden,

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering van onze buurtvereniging bij Theeschenkerij Hof van Schoor.

Aanvang ledenvergadering: 20.00 uur.
Jullie worden verwelkomd met een kopje koffie of thee en iets lekkers.

AGENDA LEDENVERGADERING d.d. 20 februari 2018:

 

 1. Om 20.00 uur opening door de voorzitter
 2. Notulen ledenvergadering d.d. 23-02-2017 (secretaris)
 3. Belangrijke ingekomen/uitgaande stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2017 (voorzitter)
 5. Financieel verslag 2017 (penningmeester)
 6. Begroting 2018
 7. Verslag 2017 kascontrolecommissie
 8. Benoeming nieuw kascontrole lid
 9. Activiteiten 2018
 10. Bestuursverkiezing volgens rooster
 11. Rondvraag
 12. Belangenvereniging door Paul Batenburg
 13. Sluiting door de voorzitter

Toelichting op agendapunt 10:

Kitty heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen en neemt vanavond afscheid als bestuurslid.

De functie van secretaris / redactielid is hiermee vacant. Heb je belangstelling, laat het een van de bestuursleden graag zo spoedig mogelijk weten of stuur een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Deelname aan een bestuursvergadering is altijd mogelijk.                                                                                                 

Op deze avond is er tevens gelegenheid om de contributie over 2017 of 2018 te voldoen  (25 euro) contant te voldoen. Per bank  IBAN NL72RABO0135540836  betalen kan natuurlijk ook, met het verzoek om dit voor uiterlijk 1 maart  2018 te doen.

                                                                                                      

Het bestuur