Kraan, Roeven en Schoor: Informatie en wetenswaardigheden

Zondag 29 mei 2016 stond onze buurtschap op feestelijke en originele wijze in het teken van het honderdjarig bestaan van de kapel.
Buiten trokken ballonnen, vlaggen en een gepavoiseerde molen extra de aandacht en over de Schoorbrug kwam – na de plechtige Hoogmis - schuttersgilde Sint Lucie in volledige bezetting aangemarcheerd, om de vele kerkgangers en andere 'volgers' vanaf de kapel naar zaal Briels te begeleiden.

Foto's: Threes van de Kam

In de kapel waren om 10.00 uur allen door Gerie Fijen, vice-voorzitter van het kapelbestuur, welkom geheten en vanuit zijn parochie in de regio Brussel was onze oud-buurtgenoot Jan Verboogen over gekomen, om in de plechtige dankdienst voor te gaan.
Hierbij werd hij geassisteerd door pastoor J. Braun en pastoor J. Litjens, die tegenwoordig ook regelmatig de zondagsmis in de kapel celebreren.
De voorbeden werden verzorgd door onze andere voorgangers Lies Loijen, John en Ria van Buul en lector Manon van de Weijer, die vaak de lezingen verzorgt tijdens de woord- en communiedienst van diaken F. Janssen.
Het gemengd koor van Schoor zong speciale liederen, zoals "Het Zonnelied" van Sint Franciscus, en het tweede couplet van het Wilhelmus: "Mijn Schild en de Betrouwe zijt Gij ".
In zijn feestpredicatie ging pastor Verboogen dieper in op de door hem gekozen tweede lezing over de knecht van de Romeinse honderdman: "Heer, ik ben niet waard. . . " ( Matteus: hfst 8. Vs.8)

Foto's:Nederweert24

Bij zaal Briels sprak Marc Beelen, voorzitter van het schuttersgilde Sint Lucie een kernachtig felicitatiewoord en bracht het corps een feestelijke serenade.
Binnen werd iedereen getrakteerd op koffie/thee met krentenmik en leidde de beide ceremoniemeesters, Lies Loijen en Ria van Buul, de feestelijke dag in goede banen.

Om 12.30 - precies volgens het draaiboek - was de microfoon voor Jan van de Kam, die samen met Frenk Scheepers, het eerste exemplaar van het door hen samengestelde foto-kijk-en-leesboek over de kapelgeschiedenis aan Jan Verboogen kon overhandigen.
In zijn inleidend woordje ging Jan van de Kam kort in op de twee jaren, waarin hij materiaal verzamelde om in het BUURTBLAEDJE telkens een hoofdstuk uit de honderdjarige geschiedenis van de kapel te schrijven. Toen het kapelbestuur dit voorjaar besloot om deze serie artikelen in een boekje te bundelen, zijn Frenk en hij direct aan de slag gegaan om er een mooi vormgegeven boekwerkje van te maken,
met vooral de nadruk op het fotomateriaal. Dat is bijzonder goed gelukt, want de 150 exemplaren waren in een half uur uitverkocht.

Burgemeester Evers, vergezeld door twee wethouders, had in zijn toespraak een speciaal cadeau voor het Schoor: de gemeente was voornemens om onze kapel de status van gemeentelijk monument te verlenen !
Dit is een bijzondere opsteker voor onze buurtschap Schoor, Roeven en Kraan en het kapelbestuur, dat nu heel graag een stichting in het leven wil roepen, is hiermee uiteraard zeer vereerd.

J.vdK