Kraan, Roeven en Schoor: Informatie en wetenswaardigheden

Publicatie op 12 juli 2017:

REScoop Limburg heeft bij de gemeente Weert een principeverzoek ingediend om een coöperatief windmolenpark te realiseren in Weert. Het betreft de locatie ter hoogte van het La Place restaurant aan Weert-zijde en de Schoordijk. REScoop Limburg is een coöperatief samenwerkingsverband van de Limburgse Energiecoöperaties, waaronder WeertEnergie.

Rekening houdend met het gemeentelijk beleid is er één locatie waar een windmolenpark het beste gerealiseerd kan worden, namelijk naast de A2. Het realiseren van een windmolenpark is een complex traject. Naast draagvlak en overeenstemming met alle grondeigenaren in het projectgebied is er sprake van complexe procedures, waaronder een milieueffectrapportage (m.e.r.) en een bestemmingsplanprocedure. Dit heeft een langere doorlooptijd. Daarom wordt bij de plannen de datum van 1 juli 2019 vastgelegd om een ontwerp bestemmingsplan in te dienen.

Lees meer via onderstaande link:

https://www.weertdegekste.nl/2017/07/plan-windmolens-naast-a2-weert/