Klik hier voor de incassomachtiging om de jaarlijkse contributie te laten afschrijven van je rekening.

Download de pdf, druk het af, invullen en inleveren.

Doe mee, help de penningmeester!