Jaarvergadering BV Schoor 12 januari 2024

 16 januari 2024

Vrijdagavond 12 januari stond de jaarvergadering en nieuwjaarsborrel gepland.
Leden van het bestuur en 22 buurtgenoten waren samen gekomen.
Tijdens de vergadering werden de georganiseerde activiteiten doorgenomen middels het
jaarverslag.
We kregen een financiële terugblik over 2023 en keken naar de begroting van 2024.
Tineke Hofstede en Hans Knapen hebben de kascontrole uitgevoerd en gaven aan dat het
penningmeester alles volledig en correct heeft verwerkt het afgelopen jaar. Hans is
aftredend en Vincent Tillemans zal als nieuw lid samen met Tineke de kascontrole van
2024 doen.
We nemen de activiteiten die in 2024 gepland staan door en nodigen buurtgenoten uit om
mee te helpen organiseren met een activiteit die hen ligt.
Als laatste wordt de contributie besproken, per januari 2025 gaat deze omhoog naar €30,-
per gezin.
De aanwezigen hebben hiervoor akkoord gegeven.
Na de rondvraag werd de vergadering gesloten en kon de nieuwjaarsborrel beginnen.
Dit was een gezellig samenzijn met buurtgenoten, waarbij men gezellig met elkaar bij kon
praten.
Hof van Schoor zorgde voor heerlijke hapjes en drankjes, hiervoor dankjewel!
Buiten dat een jaarvergadering noodzakelijk is, hebben buurtgenoten genoten van een
fijne sfeer & avond.

Activiteiten voor 2024:
30 maart: Paasactiviteit
april: senioren uitje
30 juni: fietstocht
21 september: Toverland
12 oktober: mannenavond
8 november: Sint maarten en spooktocht
24 november: sinterklaas activiteit
december: kerstactiviteit