Nieuwe vertegenwoordiger in Stichting “Gries Hej Windfonds”

 17 april 2023

Ik, Dirk Wijnker, heb de eer ons buurtschap Schoor te vertegenwoordigen in het bestuur van de stichting Gries Hej Windfonds. Als u voor ons buurtschap een idee heeft waarvoor u financiele ondersteuning zoekt, help ik u graag om te uit te zoeken of de stichting bij kan dragen. Dit kan van alles zijn, als het maar bijdraagt aan verbetering van de leefbaarheid, welzijn, verduurzaming of vergroening van de buurt. Een aanvraag kan vanuit een vereniging of stichting gedaan worden, maar mag ook een burgerinitiatief zijn.

In het korte bestaan van de stichting zijn al enkele kleine projecten gerealiseerd zoals een AED in Nederweert-Eind en een Bijenhotel op Vrouwenhof. Op dit moment wordt een plan gemaakt om, ondersteund door vrijwilligers uit de buurt, onze kapel op Schoor te renoveren. Ook hier gaat de stichting flink aan bijdragen.

Stichting Gries Hej Windfonds

Sinds 2022 draaien de windmolens van het Windpark Weert ten zuiden van Schoor aan de A2. Naast de bijdrage aan de energietransitie leveren de windmolens ook een bijdrage aan een omgevingsfonds voor omliggende woonkernen. Hieruit kunnen projecten financieel ondersteund worden met algemeen maatschappelijk nut, verbetering van de leefomgeving of ter bevordering van de duurzaamheid in de directe omgeving van het Windpark.

De stichting Gries Hej Windfonds beheert dit fonds en beoordeelt of aanvragen in aanmerking komen voor financiering uit dit fonds. Het fonds ontvangt €1,- per MWh plus een bijdrage van het fonds van de grondeigenaren, wat neer komt op ruim €30.000 per jaar (zie ook Windpark Weert – Opbrengst). Het werkgebied van de Stichting ligt binnen een cirkel met een straal van 3 km vanaf het middelpunt van windmolen 2 van het Windpark Weert. In dit gebied liggen de woonkernen:

  • Schoor
  • De Mildert
  • Nederweert-Eind
  • Buitengebied Leuken (Uuls Graad Huukse, Schoordijk, Roermondseweg)
  • Swartbroek
  • Vrouwenhof (deel van de wijk Leuken

Gries Hej – waarom deze naam denkt u misschien. Het is een verwijzing naar het gebied waar in Weert 3 windmolens geplaatst zijn. De twee wegrestaurants langs de snelweg A2 zijn midden in de Roeventerpeel gebouwd. De mensen van Schoor vonden dit destijds heel vreemd, dat uitgerekend op het slechtste stukgrond (moeras) van Nederweert twee restaurants gebouwd werden. De drie windmolens zijn gebouwd op niet veel betere grond (stuifzand), in de volksmond de “Gries Hej”. Dit is heel magere grond en pas toen men mest kreeg, konden er gewassen geteeld worden.