Verkeerssituatie Roeven

 15 mei 2023

Tijdens de bijeenkomst “Saamhorigheid en veiligheid” op 23 maart jl. werd de vraag gesteld m.b.t. de verkeerssituatie op de T-splitsing Roeven met de Wessemerdijk nabij de waterkrachtcentrale. Komende vanaf Hengelsport De Visstek richting splitsing met Roeven geldt dat dit gedeelte als een volwaardige kruising beschouwd moet worden. Omdat het laatste gedeelte (100 of 150 meter) verhard is (bitumen) kan het niet als onverhard gezien worden, ook al is het grootste gedeelte langs het kanaal onverhard.

Dus recht doorgaand verkeer vanaf De Visstek naar de sluis moet men daar, komende vanaf de sluis richting Roeven, vrije doorgang geven. Hier geldt dus recht doorgaand verkeer (vanaf De Visstek) gaat voor afbuigend verkeer (vanaf de sluis naar Roeven). Het is immers een volwaardige kruising.

Dit is besproken met de wijkagent die het ook met de verkeersspecialist van de politie Weert heeft bekeken.

Piet Peters